برچسب: ندامنتگاه قزلحصار
اجرای طرح ویژه حبس زدایی در ندامتگاه قزلحصار
23 مهر 1395
بدون دیدگاه

اجرای طرح ویژه حبس زدایی در ندامتگاه قزلحصار

اجرای طرح ویژه حبس زدایی در ندامتگاه قزلحصار     به نقل از روابط عمومی زندانهای تهران، معاون قضایی ندامتگاه قزل‌حصار کرج گفت: به‌منظور کاهش جمعیت کیفری طرح ویژه حبس زدایی دراین ندامتگاه آغاز شد. علیرضا گرامی افزود: در اجرای این طرح معاونان دادستان در نواحی شهر تهران مستقر در دادسراها از اندرزگاههای ندامتگاه قزل‌حصار…..