برچسب: نحوه محاسبه خسارت تأخير تأديه در اسناد مالي
نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در اسناد مالی
۱۶ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در اسناد مالی

نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در اسناد مالی از آنجایی که ارزش پول همیشه در حال کم شدن است.طلبکارها هم مایل‌اند تا هرچه سریع‌تر به طلب خودشان برسند تا از ارزش پولشان کاسته نشود؛ برای همین موضوع هم قانون‌گذار با پیش‌بینی خسارت تأخیر تأدیه در قانون، بدهکاران را ملزم کرده است تا بدهی خود را…..