برچسب: ناهنجاری
بررسی مکتب جغرافیای جنایی و سوسیالیست
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

بررسی مکتب جغرافیای جنایی و سوسیالیست

هنجار و ناهنجاری دو واژه‌ای است که در علوم اجتماعی نقش بی بدیلی بازی می‌کنند. از همین رو یکی از دغدغه های اندیشمندان جوامع بشری طراحی ومهندسی مدینه فاضله ایی است …

تناسب مجازات با جرم در نظام قضایب اسلام
۱۴ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تناسب مجازات با جرم در نظام قضایب اسلام

تناسب مجازات و جرم یکی از اصول مسلم حاکم بر تعیین مجازاتها خصوصاً در حقوق کیفری اسلام است. تناسب جرم و مجازات از چنان اهمیتی برخوردار است که ممکن است …

راه حل کارتن خوابی
۳ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

راه حل کارتن خوابی

نقل است که روزی مردی از کشیشی پرسید آیا می‌توانم وسط دعا کردن شراب بنوشم که کشیش برآشفت و وی را به‌شدت از این کار منع کرد…

ناهنجاریهای قامتی دانشجویان
 شناسایی می‌شود
۱۸ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ناهنجاریهای قامتی دانشجویان
 شناسایی می‌شود

وزیر علوم از اجرای طرح پایش سلامت جسمانی دانشجویان خبر داد و گفت: این طرح در سه سطح آمادگی جسمانی، تندرستی و شناسایی ناهنجاریهای قامتی اجرا 
خواهد شد.
محمد فرهادی در آیین آغاز سیزدهمین المپیاد فرهنگی، ورزشی دانشجویان پسر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور در دانشگاه فردوسی مشهد گفت: یکی از مهم‌ترین وظایف دولت برای نیل به توسعه همه‌جانبه کشورارتقای نقش جوانان بوده و این مهم درگرو سلامت جسمی، توانمندی روحی و افزایش اعتمادبه‌نفس 
جوانان است…