برچسب: ناهنجاری های رفتاری
سبک تربیت و پیشگیری از بزهکاری از دیدگاه آموزه‌های اسلامی
10 آبان 1395
بدون دیدگاه

سبک تربیت و پیشگیری از بزهکاری از دیدگاه آموزه‌های اسلامی

 سبک تربیت و پیشگیری از بزهکاری از دیدگاه آموزه‌های اسلامی دانشگاه قم – دانشکده حقوق و علوم سیاسی سال دفاع:1395 مقطع: دکترای تخصصی (PhD) استاد راهنما: عادل ساری خانی استاد مشاور: محمد خلیل صالحی. ابوالفتح خالقی دانشجو: ماشاالله کریمی چکیده: از دیرباز تاکنون، بـا تأسف ریشه‌ی پاره‌ی درخور نگاهـی از ناهنجارهـای رفتـاری و بزه‌کاریها، حتی…..