برچسب: نانون فناوری نظامی
نانو فناوری نظامی، با کدام اصول حقوق بین الملل بشر دوستانه تحدید می شود؟
۱۴ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نانو فناوری نظامی، با کدام اصول حقوق بین الملل بشر دوستانه تحدید می شود؟

نانوفناوری نظامی، یکی از انواع حضور فناوریهای نو در فضای مخاصمات مسلحانه تلقی می‌شود. اگرچه فلسفه اولیه توسعه نانوفناوری در صنایع نظامی برای استفاده در نبردهای شهری تنظیم شده بود، با تاثیر فزاینده آن بر تمامی جنبه‌های علوم و صنایع نظامی، اینک در تمامی انواع مخاصمات مسلحانه به کار می‌رود…