برچسب: نام
تغییر نام کوچک 
به پیشنهاد خواستگار
۲۷ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تغییر نام کوچک 
به پیشنهاد خواستگار

پرسش: خواستگاری دارم که در محل کارم با وی آشنا شده ام. ایشان علی رغم علاقه ای که به من دارد، اصرار دارد قبل از خواستگاری، اسم شناسنامه ام را به نام مستعارم که سالها دوستان و اطرافیان مرا با آن نام صدا می زنند، تبدیل کنم. البته خودم هم از اسم مستعار خوشم می آید، اما حال با توجه به اینکه این پیشنهاد را خواستگارم مطرح و اصرار نیز دارد، اگر نتوانم نامم را تغییر دهم، چه وضعیتی برایم پیش می آید؟
??