برچسب: ناشزه
مرجع تعیین محل سکونت
۱۱ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مرجع تعیین محل سکونت

پرسش: در صورتی که زن از شوهر خود مطالبه منزل جداگانه کند و بگوید در منزلی که پدر و مادر شوهر باشند حاضر به زندگی نیستم، آیا بر شوهر لازم است که به خواسته زن خود جامه عمل بپوشاند یا خیر؟ در صورتی که مرد به خواسته زن جامه عمل نپوشاند و زن حاضر به زندگی نشود و به منزل پدرش برود و بگوید تا منزل جداگانه تهیه نکنی به خانه‌ات نمی­آیم، آیا زن، ناشزه محسوب می‌شود؟؟؟