برچسب: ناباب
سرنوشتی که دوستان ناباب برای
 آقای همسایه رقم زدند
۱۱ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

سرنوشتی که دوستان ناباب برای
 آقای همسایه رقم زدند

امام سجاد (ع) در نیایشی به درگاه خداوند می فرمایند:
«پروردگارا ، مرا به اندازه یک چشم به هم زدن به خود وامگذار»
داستان غم انگیز آقای همسایه ، درس عبرتی است برای کسانی که در انتخاب دوست و همنشین و همچنین گام برداشتن در مسیر زندگی به کژراهه می‌روند…