برچسب: میزان ثمن
تبیین فقهی حقوقی شروط ثمن باز در قراردادهای انرژی
25 مهر 1395
بدون دیدگاه

تبیین فقهی حقوقی شروط ثمن باز در قراردادهای انرژی

تبیین فقهی حقوقی شروط ثمن باز در قراردادهای انرژی     نویسندگان: سام محمدی، حسین کاویار چکیده معلوم و معین بودن عوضین از شرایط صحت عقود مغابنی ازجمله بیع است. بااین‌حال در برخی از قراردادها به‌ویژه قراردادهای مرتبط با حوزه‌ی انرژی مانند نفت و گاز که در آنها ثمن حین انعقاد قرارداد به‌صورت مقطوع و…..