برچسب: میانجی گری
آیینهای ترمیمی در مرحله تعقیب کیفری: چالشها و راهکارها
۲۳ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آیینهای ترمیمی در مرحله تعقیب کیفری: چالشها و راهکارها

آیینهای ترمیمی در مرحله تعقیب کیفری: چالشها و راهکارها نویسنده: محمدرضا حداد زاده چکیده با اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری، میانجی‌گری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین آموزه‌های ترمیمی وارد ادبیات قانون شد. ماده 1 این قانون که برای اولین بار میانجی‌گری را جزئی از تعریف آیین دادرسی ذکر کرده و تصویب آیین‌نامه ماده 82 مورخ…..

ضرورت میانجی‌گری در پرونده‌های کیفری مربوط به حوادث ناشی از کار
۳ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ضرورت میانجی‌گری در پرونده‌های کیفری مربوط به حوادث ناشی از کار

ضرورت میانجی‌گری در پرونده‌های کیفری مربوط به حوادث ناشی از کار نویسندگان: محمد بهروزیه، علی روحانی نژاد چکیده دراین پژوهش، این مسأله موردبررسی قرار می‌گیرد که شیوه کنونی رسیدگی کیفری به پرونده‌های مربوط به حوادث کار با چه مشکلاتی روبه‌رو بوده و نوع این جنس پرونده‌ها با «شیوه میانجی‌گری کیفری» تا چه اندازه سنخیت و…..