برچسب: موقوفات عام غيرتوليدي
تمدید اعتبار آیین‌نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون‌کار
۱۵ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تمدید اعتبار آیین‌نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون‌کار

هیأت‌وزیران در جلسه 26/8/1395 به پیشنهاد شورای¬عالی‌ کار و به استناد ماده (191) قانون‌کارـ مصوب 1369ـ تصویب کرد…