برچسب: موسسات غیردولتی
تربیت دانشجوی خادم کشور
۱۰ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تربیت دانشجوی خادم کشور

معاون فرهنگی وزیر علوم خبر داد: تربیت دانشجوی خادم کشور سید ضیاء هاشمی در مراسم اختتامیه اولین نشست سراسر ی معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی_غیرانتفاعی کشور گفت: در مدیریت فرهنگی صرف دغدغه کافی نبوده و این مدیریت باید با تخصص همراه باشد تا فرهنگ دچار آسیب نشود. وی بابیان اینکه…..