برچسب: موسسات دانش بنیان
اصلاح تصویب نامه شماره 237395/ت42986ه مورخ 2 اسفند 1390 و مصوبه شماره 141602/ت46513 مورخ 91/8/ 21
۱۷ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اصلاح تصویب نامه شماره 237395/ت42986ه مورخ 2 اسفند 1390 و مصوبه شماره 141602/ت46513 مورخ 91/8/ 21

براساس ماده (1) دستورالعمل اجرایی ماده (56) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) که به تأیید شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری شماره 2241 /12 /3 مورخ 25 /12 /1394، شرکتهای دارای تأییدیه از مراجع مقرر در آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتهای و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات به عنوان (مراکز پژوهشی و فناوری) تعریف شده‌اند و مجاز به انجام پروژه‌های پژوهشی و تحقیقاتی شده‌اند اما…