برچسب: موانع نکاح
خواستگاری دختر از پسر

۱۹ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

خواستگاری دختر از پسر


پرسش: چرا دختران حق ندارند از پسر مورد نظرشان خواستگاری کنند؟
پاسخ: در هیچ یک از مواد قانون نیامده است که دختران حق خواستگاری ندارند.
آنچه فکر شما و شهروندان را به این مسأله مشغول کرده و باعث طرح این پرسش شده، اتفاقاً عرف است نه قانون!
!!