برچسب: موافقت نامه مقر ملل متحد
مسؤولیت بین‌المللی دولت آمریکا به‌عنوان میزبان در ارتباط با معاهده مقر سازمان ملل با تأکید بر موضوع نماینده معرفی‌شده از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران
9 آبان 1395
بدون دیدگاه

مسؤولیت بین‌المللی دولت آمریکا به‌عنوان میزبان در ارتباط با معاهده مقر سازمان ملل با تأکید بر موضوع نماینده معرفی‌شده از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران

مسؤولیت بین‌المللی دولت آمریکا به‌عنوان میزبان در ارتباط با معاهده مقر سازمان ملل با تأکید بر موضوع نماینده معرفی‌شده از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران   نام و نام خانوادگی: حمید خان‌دایی قمصری دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد استاد راهنما: علیرضا ظاهری, سال دفاع: 1395 چکیده: بدون تردید، حضور…..