برچسب: مواد نفتی
چگونه می‌توان با تهدیدهای زیست‌محیطی دریاها مقابله کرد؟

۲۰ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

چگونه می‌توان با تهدیدهای زیست‌محیطی دریاها مقابله کرد؟


حدود ۷۸ درصد سطح کره زمین را آب تشکیل می‌دهد. با اینکه بشر در خشکی زندگی می‌کند اما حیات وی وابسته به دریاها و منابع موجود در آن است. اقیانوسها سرشار از منابع هستند و به تنظیم دمای کره‌ زمین نیز کمک می‌کنند. از منابع عمده تهدیدکننده دریاها آلودگیهای زیست‌محیطی است.
 صید بیش از حد ماهی و وجود مواد آلوده کننده، ذخیره آبزیان را تهدید می‌کند…