برچسب: مهلت قانونی
حبس و جزای نقدی در انتظار تولیدکنندگان کالای غیراستاندارد

۳ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حبس و جزای نقدی در انتظار تولیدکنندگان کالای غیراستاندارد
استفاده از کالای با کیفیت یکی از حقوق طبیعی هر فردی در جامعه است؛ به عبارت دیگر تمام عوامل موثر در تولید کالای مورد نیاز مردم، ملزم به رعایت قوانینی که قانون‌گذار در آن به حدود مسوولیتشان قید کرده، هستند و در صورت بروز تخلف یا اقدامی مغایر با قانون، متحمل ضرر و زیانی می‌شوند که دادگاه برای آنها تعیین می‌کند…