برچسب: مهلت در دادرسی
تشریفات و آیین اعطای مهلت
۲۰ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تشریفات و آیین اعطای مهلت

تشریفات و رعایت قواعد آیین دادرسی از الزامات نخستین حق در دادگستری است که موجب تضمین اصول دادرسی و ایجاد طمأنینه در امر قضا می‌شود. تشریفات اصولاً باید توسط قانون‌گذار معین شوند تا هم ‌بار تعیین آن بر دوش دادرس نیفتد و هم طرفین دادرسی را در معرض خطر آسیب ناشی از استبداد قضایی قرار ندهد…