برچسب: منفعت
تأملی در قاعده انگاری «اولویت دفع مفسده از جلب منفعت»
۳ خرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

تأملی در قاعده انگاری «اولویت دفع مفسده از جلب منفعت»

نویسنده: میرزامحمد واعظی چکیده یکی از مباحث مدّنظر علمای علم اصول، «أولویت دفع مفسده نسبت به جلب مصلحت» و ترجیح جانب نهی است که به‌صورت موجبه جزئیه پذیرفته شده است؛ اولویت مذکور به مثابه یک قاعده در بین فقها با نام «دفع المفسده أولی من جلب المنفعه» شهرت یافته که در مسمّای آن «مفسده» با…..

نقش قرارداد کار در تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما
۳۱ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

نقش قرارداد کار در تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما

روابط بین کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است و در تعهد یکطرف ( کارگر ) به قرارداد نیروی کار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (کارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می شود ، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است ، اما مقررات حاکم بر این روابط همواره یکسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است …

بازپژوهی بیع اموال غیرمادی در فقه اسلامی و حقوق ایران
۱۸ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بازپژوهی بیع اموال غیرمادی در فقه اسلامی و حقوق ایران

قانون مدنی در ماده 338 به پیروی از گروهی از فقیهان امامی، بیع را به «تملیک عین به‌عوض معلوم» تعریف کرده است. از آنجا که کلمه «عین» در اصطلاح فقیهان امامی در مقابل «منفعت» و «حق» و از دیدگاه برخی فقیهان اهل سنت در مقابل «دِین» به ‌کار رفته، این سؤال مطرح می‌شود که آیا اموال غیرمادی هم می‌تواند در قالب عقد بیع منتقل گردد؟ …

ماهیت اجاره به شرط تملیک،  بیع است یا اجاره؟
۲۰ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ماهیت اجاره به شرط تملیک، بیع است یا اجاره؟

ماهیت اجاره به شرط تملیک،  بیع است یا اجاره؟ عنوان: ماهیت حقوقی اجاره به‌شرط تملیک نویسندگان: حمید قاسمی و محمودرضا زحمتکش چکیده اجاره به‌شرط تملیک، عقد اجاره‌ای است،‌ جهت اعطای اعتبار برای مستأجر و تضمین اعتبار اعطایی برای موجر،‌ تعریفی که می‌توان از این عقد ارائه کرد عبارت است از: تملیک منفعت به‌عوض معلوم با…..

وضعیت حقوقی معامله‌ی انتقال عین یا منافع مال مرهونه توسط راهن
۲۵ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

وضعیت حقوقی معامله‌ی انتقال عین یا منافع مال مرهونه توسط راهن

وضعیت حقوقی معامله‌ی انتقال عین یا منافع مال مرهونه توسط راهن نویسندگان: پرویز باقری، مراد مقصودی چکیده: عین مال مرهونه بعد از قبض در اختیار راهن قرار می‌گیرد، ممکن است از جانب راهن نسبت به آن مال معاملاتی انجام گیرد که منتهی به نقل‌وانتقال آن گردد، آیا مالک حق این‌گونه تصرفات در عین مرهونه را…..

وقف سهام
۸ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

وقف سهام

وقف سهام وقف در لغت به معنای حبس و منع است. مرحوم علامه دهخدا نیز در لغت‌نامه خود وقف را «ایستادن، نگه‌داشتن، توقف به حالت ایستاده ‌ماندن و آرام گرفتن و حبس کردن و منحصر کردن چیزی برای استفاده کسی» معنا می‌کند. امام خمینی (ره) در «تحریرالوسیله» می‌فرمایند: «الوقف تحبیس‌العین و تسبیل المنفعه»؛ وقف حبس…..

برخی دولتهای منطقه سیاستهای انتحاری 
علیه ایران در پیش‌گرفته‌اند

۲۴ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

برخی دولتهای منطقه سیاستهای انتحاری 
علیه ایران در پیش‌گرفته‌اند


محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان در نشست بنیاد شهید که شنبه در مجتمع فرهنگی رسول‌زاده انجام گرفت، با اشاره به ناکامیهای برخی دولتهای منطقه و نیز تأثیر توافق برجام در خاورمیانه گفت: امروز برخی دولتهای دیکتاتوری منطقه تصور می‌کنند که با توافق هسته‌ای چتر حمایتی غرب از آنها فروپاشیده و بر همین اساس رو به سیاستهای انتحاری علیه ایران آورده‌اند.
رئیس دستگاه دیپلماسی گفت…