برچسب: منع استعمال علایم سوء نیت دار
علامت تجاری مشهور
۲۰ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

علامت تجاری مشهور

علامت مشهور علامتی است که از نگاه مقامات صلاحیت‌دار کشوری که حمایت از علامت در آن مورد نظر است، مشهور تلقی گردد. علامت تجاری مشهور همواره از حمایت قوی‌تری نسبت به سایر علایم برخوردار است. به عنوان مثال علامت مشهور ممکن است در کشوری که مورد ثبت یا استفاده قرار نگرفته است، مورد حمایت قرار گیرد. یا در حالی‌که علامت تجاری ثبت شده در مقابل علایم مشابه تنها در فرضی مورد حمایت قرار می‌گیرد که علامت برای همان کالاها یا کالاهای مشابه مورد استفاده قرار گرفته باشد، علایم تجاری مشهور تحت شرایطی می‌توانند در مقابل علایم معارض حتی در فرضی که علامت یاد شده برای کالاهای غیرمشابه نیز به کار رود، مورد حمایت قرار گرفته می‌گیرند…