برچسب: منشور
منشورحقوق شهروندی
۱۱ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

منشورحقوق شهروندی

شماره۹۶۹۶/۱۶۰ مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۵
جناب آقای سینجلی جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی
سلام علیکم
به پیوست تصویر مصوبه «منشور حقوق شهروندی» ابلاغی به شماره ۳۲۱۲۱/۲۱۶۳/۱۶۰ مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۴ را که در دویست و سی و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم) منعقده در تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ به تصویب رسیده و سیر قانونی شدن خود را طی نموده است، جهت چاپ و انتشار در اولین شماره آن روزنامه ارسال می‌نماید…