برچسب: منشور آفریقایی
حق بر تابعیت و حقوق بشر در افریقا

۱۹ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حق بر تابعیت و حقوق بشر در افریقا


قطعنامه کمیسیون آفریقایی حقوق بشر در مورد حق بر تابعیت
کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و ملل [1] طی قطعنامه شماره 234 ورود به مسأله حق بر تابعیت پرداخته است. کمیسیون در این قطعنامه تأکید کرده است که حق بر تابعیت یکی از حقوق بنیادین بشر است و به همین دلیل از کشورهای آفریقایی درخواست نموده که از انجام اقدامات تبعیض‌آمیز در مورد تابعیت افراد و هم‌چنین وضع قوانینی که افراد را از داشتن تابعیت منع کرده یا تابعیت آنها را سلب می‌نماید خودداری کنند….