برچسب: منبع اخلاق
جایی که اخلاق و قانون با هم تلاقی می کنند
۳۰ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

جایی که اخلاق و قانون با هم تلاقی می کنند

مرزهای باریک تر از مو جایی که اخلاق و قانون با هم تلاقی می کنند 
 اگر چه اخلاق و حقوق قلمرو متفاوتی دارند، اما در دو نقطه چنان به یکدیگر گره می‌خورند که تمایز مرزهای آنها از یکدیگر بغایت دشوار می‌گردد. یک نقطه در آدمی است آنجا که می‌خواهد تکلیف خود را با قانون…..