برچسب: منافع
نقض حقوق شهروندی با تبلیغات

۱۱ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نقض حقوق شهروندی با تبلیغات


پول درآوردن در این دنیای مدرن حرف اول و آخر بسیاری از اعمال و رفتار انسانها شده است. تا وقتی‌که او خودش باشد و خودش شاید کسی اعتراضی نداشته باشد ولی وقتی قرار است با مزاحمتی که برای دیگران ایجاد می‌شود سببی برای درآمدزایی بعضیها به وجود آید شکایتها شروع خواهد شد…

در تنظیم قرارداد اجاره باید به چه نکاتی توجه کنیم؟

۲۸ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

در تنظیم قرارداد اجاره باید به چه نکاتی توجه کنیم؟


طبق ماده ۴۶۶ قانون مدنی، اجاره عقدی است که به‌موجب آن مستأجر، مالک منافع عین مستأجره می‌شود.
اجاره دهنده را «موجر»، اجاره‌کننده را «مستأجر»، مورد اجاره را «عین مستأجره» و اجاره‌بها را «مال‌الاجاره» گویند.
…