برچسب: منافع عدالت
در سی از تصمیم شعبه مقدماتی در وضعیت کومور

۱۳ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

در سی از تصمیم شعبه مقدماتی در وضعیت کومور
نویسنده: مارگارت دی گاز من 
ترجمه: فرخ‌زاد جهانی 
مقدمه:
ماده ۱۷ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی مربوط به عدم قابلیت پذیرش موضوع در دیوان است.
در این ماده مصادیق مختلفی ذکر شده است که حتی به فرض وجود صلاحیت دیوان، موضوع غیرقابل‌پذیرش اعلام می‌شود….