برچسب: منافع سياسي
منافع ملی کشور، فدای منافع سیاسی نشود
17 شهریور 1395
بدون دیدگاه

منافع ملی کشور، فدای منافع سیاسی نشود

منافع ملی کشور، فدای منافع سیاسی نشود مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت با هشدار نسبت به غارت شدن سرمایه‌های ملی به‌خصوص در منابع مشترک نفت ‌و گاز، هشدار داد توسعه صنعت نفت به‌جای شعار به سرمایه نیاز دارد و اگر شرایط را برای ورود سرمایه به کشور فراهم نکنیم، لطمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد وارد…..