برچسب: ملّا حسینقلی همدانی
شخصیت‌های اخلاقی و عرفانی

۱۹ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

شخصیت‌های اخلاقی و عرفانی
استاد عارفان قرن معاصر، ملّا حسینقلی فرزند رمضان شوندی در جزینی همدانی، به سال 1239 پا به عالم خاکی نهاد.
پدر او، در آغاز چوپان بود، سپس پینه‌دوزی را پیشه کرد. فرهیخته عالمان و طالب علمان بود. دو پسر داشت هر دو را به حوزه علمیّه فرستاد.
حسینعلی، در کوچکی به همراه پدر چند گاهی شبانی کرد، سپس با پافشاری پدر، برای فراگیری دانش دین، به تهران هجرت کرد. مقدمات را بانشاط و تلاشی چشم‌گیر، بیاموخت….