برچسب: ملوکانه
قضا به شیوه ملوکانه
25 مهر 1395
بدون دیدگاه

قضا به شیوه ملوکانه

قضا به شیوه ملوکانه     شاه جوان، توانایی به کنترل گرفتن قوای حکومتی را نداشت و قوه قضاییه از استقلال نسبی برخوردار بود. به‌موجب قانون مصوب 16 مهرماه 1320، ریاست عالیه‌ی کلیه‌ی قوا که به‌موجب قانون، به رضاشاه اعطاشده بود، از شاه سلب شد، بعضی مسؤولین دوره‌ی رضاشاه مورد محاکمه قرار گرفتند، املاکی که…..