برچسب: مقررات بین المللی هواپیمایی کشور
آشنایی با مقررات هواپیمایی کشور
۱۴ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آشنایی با مقررات هواپیمایی کشور

پیمان هواپیمایی بین‌المللی شیکاگو در تاریخ هفتم دسامبر 1944 در شیکاگو به زبان انگلیسی تنظیم گردید. بنابر بند “ب” ماده 91 آن به مجرد اینکه 26 کشور این پیمان را تأیید نمودند یا به آن ملحق گردند مقررات آن 30 روز پس از تودیع اوراق تأییدیه بیست و شش کشور مزبور به موقع اجرا گذاشته می‌شود…