برچسب: مقتضای ذات
مرد را نیز می‌توان ناشز(ناسازگار) تلقی کرد

۳ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مرد را نیز می‌توان ناشز(ناسازگار) تلقی کرد


پرسش: مدتی است که شوهرم منزل را ترک کرده و وظایف زناشویی خود را انجام نمی‌دهد؛ آیا به صرف این که خرجی مرا می‌دهد، من حق ندارم شکایت کنم؟
آیا این مرد را نیز می‌توان ناشز تلقی کرد؟
؟؟