برچسب: مقامات قضایی
سازمان زندانها، مرکز شوراهای حل اختلاف، ضابطان، بیمه و ثبت، مسئول جمعیت کیفری زندان
۲۶ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

سازمان زندانها، مرکز شوراهای حل اختلاف، ضابطان، بیمه و ثبت، مسئول جمعیت کیفری زندان

کدام نهادهای غیرقضایی باید دستورالعمل سازماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندانها را اجرا کنند؟ سازمان زندانها، مرکز شوراهای حل اختلاف، ضابطان، بیمه و ثبت، مسئول جمعیت کیفری زندان از زبان معاون دادستان کل کشور  در حالی حدود 4 ماه از ابلاغ «دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندانها» از سوی رئیس ‌قوه ‌قضاییه می‌گذرد که…..

بازگشت به زندگی

۱۳ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بازگشت به زندگی


تعلیق اجرای مجازات، تأسیسی، ارفاقی است که در حقوق کیفری بسیاری از کشورها و از جمله کشور ما وجود دارد و یکی از راههای قانونی اعطای فرصت به مجرم برای خودداری از ارتکاب جرم و آماده شدن برای بازگشت او به زندگی عادی در جامعه محسوب می‌شود…

آیین دادرسی کیفری
۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

آیین دادرسی کیفری

چنانچه نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان حداکثر متهم را تا ۲۴ ساعت نگهدارند و دراین فاصله باید متهم را جهت اتخاذ تصمیم به قاضی کشیک یا دادستان معرفی کنند. اگر فاصله متهم تا دادسرا یا مقامات قضایی زیاد باشد، دستور اقدامات مقتضی از سوی مقام قضایی تلفنی به ضابطان داده و حداکثر…..