برچسب: مفهوم طبقه
آشنایی با مفهوم «طبقه»
۱۶ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آشنایی با مفهوم «طبقه»

طبقه یا جایگزین آن طبقه اجتماعی، مفهومی بسیار پرکاربرد در جرم‌شناسی و دیگر علوم اجتماعی است. همه کاربردهای این واژه به شیوه‌هایی اشاره دارند که اشخاص و گروهها در یک جامعه، در سلسله‌مراتبی سازماندهی‌شده‌اند. ازاین‌رو تحلیل جامعه از چشم‌انداز طبقه الزاماً «مطالعه قشربندی اجتماعی» است…