برچسب: معقول
نظام بانکی پشتیبان و حامی اقتصاد کشور است
6 مهر 1395
بدون دیدگاه

نظام بانکی پشتیبان و حامی اقتصاد کشور است

رییس کل بانک مرکزی  نظام بانکی پشتیبان و حامی اقتصاد کشور است نرخ سود بانکی معقول است سیف؛ نرخ سود بانکی در کشور را منطقی ارزیابی کرد و گفت: در حال حاضر نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها با توجه به تنگنای مالی نظام بانکی در حد معقول است و در شرایطی که حدود 45 درصد…..