برچسب: معاون قضایی دادگستری کل استان تهران
تکلیف قانونی ضابطان در شناسایی مصادیق شرط‌بندی
23 مهر 1395
بدون دیدگاه

تکلیف قانونی ضابطان در شناسایی مصادیق شرط‌بندی

معاون قضایی دادگستری کل استان تهران تکلیف قانونی ضابطان در شناسایی مصادیق شرط‌بندی   آدابی گفت: با اقداماتی که اخیراً در شبکه‌های اینترنتی تحت عنوان شرط‌بندی در حال انجام است، برخورد شده و دادسرای جرایم رایانه‌ای متناسب با فعل ارتکابی به این موضوع رسیدگی می‌کند. حمیدرضا آدابی معاون قضایی دادگستری کل استان تهران به موضوع…..