برچسب: معاون اداری
معاون اداری و مالی وزارت علوم خبرداد:
قول مساعد سازمان مدیریت برای رفع کسری دانشگاهها
۲۷ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

معاون اداری و مالی وزارت علوم خبرداد:
قول مساعد سازمان مدیریت برای رفع کسری دانشگاهها

معاون اداری و مالی وزارت علوم گفت:
در سال گذشته به دلیل مشکلات مالی دولت، تخصیصها به دانشگاهها بسیار ناچیز بود و سازمان مدیریت قول مساعد برای رفع مشکلات مالی دانشگاهها داده است.
..