برچسب: معاون اجتماعی دادگستری فارس
تشریح مزایای استفاده از مجازات جایگزین حبس
23 مهر 1395
بدون دیدگاه

تشریح مزایای استفاده از مجازات جایگزین حبس

معاون اجتماعی دادگستری فارس مطرح کرد تشریح مزایای استفاده از مجازات جایگزین حبس     احمد رحمانیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان فارس از برگزاری جشنواره آراء مجازات جایگزین حبس توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس در سال جاری خبر داد. وی گفت: معاونت اجتماعی…..