برچسب: معامله سفهی
معاملات سفیه باطل است، یا معاملات سفهی؟
3 آذر 1395
بدون دیدگاه

معاملات سفیه باطل است، یا معاملات سفهی؟

مشهور از فقیهان بطلان معامله سفهی را مفروغ‌عنه دانسته حتی آن را به‌صورت یک قاعده فقهی قلمداد کرده و در بسیاری از موارد با استناد به این قاعده حکم به بطلان نموده‌اند…

تأملی در قاعده‌انگاری بطلان معاملات سفیهانه با تأکید بر آیه ممنوعیت أکل مال به باطل
25 مهر 1395
بدون دیدگاه

تأملی در قاعده‌انگاری بطلان معاملات سفیهانه با تأکید بر آیه ممنوعیت أکل مال به باطل

تأملی در قاعده‌انگاری بطلان معاملات سفیهانه با تأکید بر آیه ممنوعیت أکل مال به باطل     نویسندگان: مریم صباغی ندوشن، محمدحسن حائری چکیده مشهور از فقیهان بطلان معامله سفهی را مفروغ عنه دانسته حتی آن را به‌صورت یک قاعده فقهی قلمداد کرده و در بسیاری از موارد با استناد به این قاعده حکم به…..