برچسب: معاملات خارجی
حمایت قانون‌گذار از حیثیت مجرمان

۱۹ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حمایت قانون‌گذار از حیثیت مجرمان


حکم دادگاه چه زمانی رسانه‌ای می‌شود؟
 یکی از راههای پیشگیری از تکرار جرم، اجرای مجازات درملأعام و انظار عمومی و یا انتشار نام مجرم و تصویر آن از تلویزیون یا جراید و یا منتشر نمودن حکم محکومیت بعضی مجرمان از طریق رسانه ملی یا جراید است…