برچسب: مظفرالدین شاه
نظام قضایی در دوره قاجاریه
23 مهر 1395
بدون دیدگاه

نظام قضایی در دوره قاجاریه

نظام قضایی در دوره قاجاریه   در دوران قاجاریه و زمان ناصرالدین‌شاه سیستم قضایی بنام عدلیه شکل گرفت و در دیوان‌خانه به شکایات و اختلافات مردم رسیدگی می‌شد شکایات و دعاوی حقوقی توسط روحانیون و مجتهدین رسیدگی می‌شد و دعاوی غیرحقوقی توسط مقامات دولتی حل‌وفصل می‌شد در شهرستانها نیز امور حقوقی را علما و امور…..