برچسب: مطالعه ی تطبیقی
حتمیت اصل تناظر و اطلاع از ادله، در حقوق ایران
9 آبان 1395
بدون دیدگاه

حتمیت اصل تناظر و اطلاع از ادله، در حقوق ایران

حتمیت اصل تناظر و اطلاع از ادله، در حقوق ایران مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس   نویسندگان: سام محمدی؛ مهران قلی پور علمداری چکیده یکی از مهم‌ترین ویژگیهای دادرسی عادلانه تضمین حق برابری در مقابل دادگاه است. در این راستا باید پذیرفت که هریک از طرفین دعوا حق دارد از ادله…..