برچسب: مطالب حقوقي
نکاتی چند از آیین دادرسی کیفری
14 شهریور 1395
بدون دیدگاه

نکاتی چند از آیین دادرسی کیفری

نکاتی چند از آیین دادرسی کیفری قسمت (3) نکته 1: آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای: 1٫کشف جرم، 2٫تعقیب متهم، 3٫تحقیقات مقدماتی، 4٫میانجیگری و صلح میان طرفین، 5٫نحوه رسیدگی و صدور رأی، 6٫طرق اعتراض به آراء، 7٫اجرای آراء، 8٫تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری 9٫رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده…..