برچسب: مصونیت
مصونیت سازمانهای بین المللی و صلاحیت دیوانهای اداری آنها
۱۹ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

مصونیت سازمانهای بین المللی و صلاحیت دیوانهای اداری آنها

سازمانهای بین المللی اغلب در خصوص پرونده­های استخدامی از مصونیت برخوردارند. قرار بر این است که کارمندان به جای اقامه دعوا نزد دادگاههای مختلف ملّی، ‌به کمک مکانیزمهای شکایت داخلی سازمانها و در نهایت نزد دیوانهای اداری تأسیس شده توسط سازمانها اقامه ‌دعوا کنند

مصونیت قضایی دولت در حقوق بین‌الملل

۲۴ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مصونیت قضایی دولت در حقوق بین‌الملل


مصونیت قضایی دولت در حقوق بین‌الملل مصونیت قضایی دولت در طول قرون، تغییرات بسیاری را به خود دیده است و در حقیقت آنچه امروز از مصونیت قضایی دولت در ادبیات حقیقی و رویه قضایی مشاهده می‌گردد، مفهومی نیست که در هنگام پیدایش این قاعده در حقوق بین‌الملل با آن روبه‌رو بودیم.
مصونیت قضایی دولت موضوعی است…..