برچسب: مصوبه بیست و ششمین جلسه مورخ 28/10/1393 شورای اسلامی شهر کرج
وصول عوارض زیربنا، پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی غیر قانونی است
۱ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

وصول عوارض زیربنا، پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی غیر قانونی است

وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است لذا مصوبه بیست و ششمین جلسه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کرج در سال ۱۳۹۴ ابطال شد. تاریخ: ۰۱ تیر ۱۳۹۵ کلاسه پرونده: ۹۴/۱۰۳۲ شماره دادنامه: ۲۴۲ موضوع رأی: ابطال مصوبه بیست…..