برچسب: مصرف مواد مخدر و روان گردان
خودکشی علل و زمینه های آن
14 آبان 1395
بدون دیدگاه

خودکشی علل و زمینه های آن

خودکشی علل و زمینه های آن بخش نخست خودکشی (suicidium) تصمیمی خودخواسته برای پایان دادن به زندگی است. خودکشی اغلب به علت ناامیدی صورت می‌گیرد اما هرگز نمی‌توان از بسترها و زمینه‌های مسبب این عمل غافل شد. اختلالات روانی نظیر افسردگی، اسکیزوفرنی، اختلال دوقطبی، عوامل اقتصادی، شرایط محیطی، شیوه‌های حکومتی، مصرف مواد مخدر و روان‌گردان،…..