برچسب: مشکلات مالی
داغ اسید، چگونه زندگی را برای قربانیان اسیدپاشی ب یرنگ م یکند؟
۶ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

داغ اسید، چگونه زندگی را برای قربانیان اسیدپاشی ب یرنگ م یکند؟

حادثه اسیدپاشی به روایتی دیگر داغ اسید، چگونه زندگی را برای قربانیان اسیدپاشی بی رنگ میکند؟   ماجرایی تلخ: وحشت داشتند، وحشت از مردان موتورسوار. مردی که کلاه کاسکت به سر داشت و یک سطل اسید در دستش. او اسیدپاشیهای سریالی اصفهان را رقم‌زده بود. از شهریورماه ‌سال ٩٣ تا ٢۴ مهرماه ٩٣؛ همه‌چیز در…..

معاون اداری و مالی وزارت علوم خبرداد:
قول مساعد سازمان مدیریت برای رفع کسری دانشگاهها
۲۷ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

معاون اداری و مالی وزارت علوم خبرداد:
قول مساعد سازمان مدیریت برای رفع کسری دانشگاهها

معاون اداری و مالی وزارت علوم گفت:
در سال گذشته به دلیل مشکلات مالی دولت، تخصیصها به دانشگاهها بسیار ناچیز بود و سازمان مدیریت قول مساعد برای رفع مشکلات مالی دانشگاهها داده است.
..