برچسب: مشکلات داوری
بی‌تدبیریهای بیست‌ویک گانه در تدوین قراردادهای جدید نفتی
7 مهر 1395
بدون دیدگاه

بی‌تدبیریهای بیست‌ویک گانه در تدوین قراردادهای جدید نفتی

بیانیه مهندسان ناظر طرحهای نفتی درباره قراردادهای جدید بی‌تدبیریهای بیست‌ویک گانه در تدوین قراردادهای جدید نفتی جمعی از مهندسان ناظر ایرانی پروِژه‌های نفتی با انتشار بیانیه‌ای خطاب به نهادهای نظارتی، 21 مورد از ایرادات الگوی جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC را برشمردند. این کارشناسان اعلام کردند کارفرما یعنی شرکت ملی نفت ایران دراین نوع…..