برچسب: مشورتي اداره حقوقي
نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره39)
17 اسفند 1393
بدون دیدگاه

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره39)

لزوم اجرای فوری احکام قطعی دادگاهها نظریه شماره 3758/7 – 21/5/1385 با توجه به ماده واحده قانون نحوه اجرای پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی می­توان گفت، بر اساس مقررات این قانون بین موردی که وزارتخانه­ ها یا مؤسسات دولتی دارای اعتبار کافی برای پرداخت محکوم­به و اجرای مفاد اجراییه…..

نظریه های مشورتی اداره حقوقی  قوه قضاییه (منتشر شده در پیام آموزش شماره38)
17 اسفند 1393
بدون دیدگاه

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه (منتشر شده در پیام آموزش شماره38)

نظریه شماره 8610/7 – 14/11/1385 با توجه به این که در فرض استعلام خواهان می­خواهد رابطه قرابت خود را با پدر و مادری که قبلاً فوت شده­اند و هر دو مجهول­الوارث یا بلاوارث هستند اثبات نماید، باید این دعوی را به طرفیت دادستان اقامه کند. نظریه شماره 8358/7 – 2/11/1385 با تصویب قانون آیین دادرسی…..

نظریه های مشورتی اداره حقوقی  قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره37)
17 اسفند 1393
بدون دیدگاه

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره37)

نظریه شماره 7685/7 – 2/9/1385 1- در رابطه با درخواست طلاق از سوی زوجه­ای که زوجش متواری و مجهول المکان است و زوج از طریق مطبوعات دعوت به رسیدگی می­شود، اگر در جلسه دادگاه حضور پیدا نکرد و دسترسی هم به او ممکن نشد با عنایت به فلسفه حکمیت در امر خانواده، اجرای ماده واحده…..

نظریه های  مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره34)
17 اسفند 1393
بدون دیدگاه

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره34)

تقسیط دیه بر اساس مبلغ ریالی نظریه شماره493/7- 4/2/1386: «اگر به فرض دادگاه محکوم را از پرداخت دیه معسر تشخیص دهد و لذا با تبدیل عین دیه به ریال یا تومان، آن را از قرار ماهی پنجاه هزار تومان تقسیط کند و محکوم علیه را مکلف به پرداخت ماهانه این مبلغ در حق محکوم‌له نماید،…..

نظریه های مشورتی اداره حقوقی (منتشر در پیام آموزش شماره31)
17 اسفند 1393
بدون دیدگاه

نظریه های مشورتی اداره حقوقی (منتشر در پیام آموزش شماره31)

سؤال: آیا در دادگاه تجدیدنظر امکان صلح و سازش طبق ماده (184) قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود دارد یا خیر؟ و اگر وجود داشته باشد، چنانچه در مرحله بدوی حکم به بطلان یا قرار رد دعوی صادر شده باشد، وظیفه دادگاه تجدیدنظر چیست؟[1] نظریه شماره: 3424/7-10/2/1386 با توجه به…..

نظریه های مشورتی اداره حقوقی  (منتشر در پیام آموزش شماره30)
17 اسفند 1393
بدون دیدگاه

نظریه های مشورتی اداره حقوقی (منتشر در پیام آموزش شماره30)

نظریه شماره: 7897/7-18/8/1381 «در مواردی که مقنن برای جرمی بیش از یک مجازات مقرر کرده است، دادگاه مجاز نیست که در صورت احراز جهت یا جهات مُخَفَّفه یک مجازات را در مقام تخفیف حذف کند. بنابراین در جرم کلاهبرداری، هم مجازات حبس و هم جزای نقدی باید در صورت حکم رعایت نشود و به بهانه…..

نظریه های مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره28)
17 اسفند 1393
بدون دیدگاه

نظریه های مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره28)

سؤال 1: آیا دادگاه تجدیدنظر امکان صلح و سازش بر طبق ماده (184) قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود دارد یا خیر؟ و اگر وجود داشته باشد، چنانچه در مرحله بدوی حکم به بطلان یا قرار رد دعوی صادر شده باشد، وظیفه دادگاه تجدیدنظر چیست؟[1] نظریه شماره: 3424/7-10/2/1386 با توجه…..

نظریه های مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره26)
17 اسفند 1393
بدون دیدگاه

نظریه های مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره26)

سؤال 1 : «چنانچه مواد مخدر با شیء دیگری مخلوط شده باشد ملاک تعیین مجازات میزان خالص مجازات است.»[1] سؤال 2: در مواردی به جهات مختلف فروشندگان یا مصرف کنندگان مواد مخدر، تریاک یا هر ماده مخدر دیگری را به شیء دیگری غیر از مواد مخدر آمیخته نموده و به همین ترتیب توزیع یا مصرف…..

نظریه های مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره23)
17 اسفند 1393
بدون دیدگاه

نظریه های مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره23)

سؤال: 1- آیا ماهیت تصرف عدوانی از نظر قانون جلوگیری از تصرف عدوانی آیین دادرسی مدنی با تصرف عدوانی قانون مجازات اسلامی متفاوت است یا خیر؟ 2- آیا مالکیت شاکی نسبت به محلی که ادعای تصرف عدوانی شده باید احراز شود یا خیر؟ نظریه شماره 274/7 – 14/2/1381 «1- ماهیت تصرف عدوانی مذکور در ماده…..

نظریه های مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره17)
17 اسفند 1393
بدون دیدگاه

نظریه های مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره17)

نظریه شماره 2286/7 – 25/3/82 «وکیل دادگستری نمی­تواند به عنوان نماینده یا مشاور سازمان­های مجاز برای تعیین نماینده در دعاوی شرکت نماید.» سؤال: یک سازمان که قانوناً به جای وکیل دادگستری مجاز است برای طرح دعوی یا دفاع از دعوی، نماینده حقوقی یا مشاور حقوقی به دادگاه معرفی کند، آیا می­تواند وکیل دادگستری را به…..