برچسب: مشروطه خواهی
مجلس شورای ملی، پیش از ظهور پهلوی اول
11 آبان 1395
بدون دیدگاه

مجلس شورای ملی، پیش از ظهور پهلوی اول

مجلس شورای ملی، پیش از ظهور پهلوی اول   هرچند مجلس به‌عنوان مناسب‌ترین بستر جهت اصلاحات مدنظر مشروطه‌خواهان بود، اما در مرحله عمل، نظرات نخبگان و سران مشروطه نسبت به آن متفاوت از کار درآمد. در عصر دوم و سوم مشروطه، رضاشاه و محمدرضاشاه از طرفی بر ضرورت تحقق اندیشه‌های مشروطه‌خواهی و حکومت قانون صحه…..