برچسب: مشروبات
غیرفعالی دستگاههای دولتی،واحدهای نظارتی
و اتحادیه‌های صنفی
۲۵ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

غیرفعالی دستگاههای دولتی،واحدهای نظارتی
و اتحادیه‌های صنفی

دادستان عمومی و انقلاب تهران ضمن تأکید بر ضرورت ارائه آمارهای صحیح در خصوص قاچاق کالا اظهار کرد: مبارزه با قاچاق نیازمند عزم جدی‌تری است که بخشی از آن مقابله با پول‌شویی به‌عنوان ریشه مفاسد اقتصادی است….