برچسب: مشتریان
شروطی برای تخصیص کارتهای اعتباری به مشتریان
11 مهر 1395
بدون دیدگاه

شروطی برای تخصیص کارتهای اعتباری به مشتریان

شروطی برای تخصیص کارتهای اعتباری به مشتریان معاون نظارتی بانک مرکزی درباره کارتهای اعتباری مرابحه می‌گوید منعی برای خرید خودرو توسط این کارتها ایجاد نشده او همچنین در مورد تخصیص این کارتها به مشتریان گفت که صدور کارتهای مرابحه مبتنی بر اعتبارسنجی و اهلیت مشتریان است. فرشاد حیدری امروز در نشست خبری که در بانک…..